išmokti

išmokti
išmokti įgyti žinių, įgūdžių
iškalti (šnek. Iškalė pamoką ir eina ramus į mokyklą. Sž2011)
išsigudrinti (šnek.)
išsimiklinti (šnek.)
išsimitrinti (šnek.)
persiimti (šnek.)
įsisavinti (vert. Kadangi už mano mokslą teta Ona paklojo dalį šeimos santaupų, nutariau nuoširdžiai įsisavinti mechanizmus, domėtis net smulkiausiomis detalėmis ar jų pjūviais. VMPP)
įvaldyti (šnek. Susipažinau su garsiu meistru, įvaldžiusiu rytų kovos menus. Sž2011)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • išmokti — išmókti vksm. Vai̇̃kas išmóko skaitýti, važiúoti dvi̇̀račiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • išmokti — tr., intr.; BPII24, Gršl įgyti žinių, įprasti, įgusti ką daryti, mokantis įsiminti: Jis išmoko būti rūpestingas P.Cvir. Sūnus mokslus – greitai išmoksta skaityti J. Mano dukrytėlė, jūsų martytėlė, n išmoks visus darbelius (d.) Vlkš. Jonas kavoliu …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Lernmethoden — mokymosi metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokinių veiklos būdų sistema mokslo žinioms perimti, teoriniams ir praktiniams mokėjimams ir įgūdžiams įgyti. Skiriamos šios mokymosi metodų grupės: I. Informacijos šaltinių naudojimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • learning methods — mokymosi metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokinių veiklos būdų sistema mokslo žinioms perimti, teoriniams ir praktiniams mokėjimams ir įgūdžiams įgyti. Skiriamos šios mokymosi metodų grupės: I. Informacijos šaltinių naudojimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • mokymosi metodai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokinių veiklos būdų sistema mokslo žinioms perimti, teoriniams ir praktiniams mokėjimams ir įgūdžiams įgyti. Skiriamos šios mokymosi metodų grupės: I. Informacijos šaltinių naudojimo metodai: 1.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • методы учения — mokymosi metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokinių veiklos būdų sistema mokslo žinioms perimti, teoriniams ir praktiniams mokėjimams ir įgūdžiams įgyti. Skiriamos šios mokymosi metodų grupės: I. Informacijos šaltinių naudojimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • anglakalbis (dktv.) — anglakalbis, ė (dktv.) Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: anglakal̃bis, anglakal̃bė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:angliakalbis, ė. Giminiški naujažodžiai: anglakalbis, ė (būdv.)}}; anglintis;… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • atmokti — intr. 1. BŽ342 atprasti nuo kokio įpročio ar polinkio: Atmoko meluoti ir tą piktą papratimą pametė brš. 2. vėl, iš naujo išmokti: Aš jau nebemoku rašyti, kažin ar beatmoksiu Š. mokti; atmokti; išmokti; pamokti; permokti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • permokti — intr. išmokti: Ir jis permoko [griežti] Lp. mokti; atmokti; išmokti; pamokti; permokti; pramokti; primokti; sumokti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pildytis — pìldytis, osi, ėsi tr., intr. dėtis į galvą, dėmėtis, įsiminti: Tu pìldais dainas ir nori išmokti J. Nė aš tų pasakų esu pìldžiusys, nė aš atminu Lkv. Tų mįslių aš nesipìldžiau Smln. Ką jis man sako, aš pildaus Up. Mokytoja džiaugiasi, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pramokti — intr. K kiek išmokti: Sūnus, pramokęs truputį amato, pradėjo patsai dirbt BsPIII284. Tenai galėsi, tarp ko kita, ir kalbos pramokti J.Jabl. Jis rašto, darbo pramoko greitai J. Jaunas būdamas, daug ko pramoksti Zr. ^ Dainų nepramokusi, tekėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”